Samen met stakeholders aan een duurzame wereld werken Samen met stakeholders aan een duurzame wereld werken

Samen met stakeholders aan een duurzame wereld werken

Nieuwe standaarden ontwikkelen. Deze innovatieve mentaliteit wordt bij TERAOKA/DIGI al meer dan 100 jaar doorgegeven en is een vast thema in het voortdurende streven van ons bedrijf om uitdagingen aan te gaan.

TERAOKA/DIGI biedt al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw meerwaarde door het creëren van producten. Vanaf de jaren '70 zorgen we niet alleen voor toegevoegde waarde door middel van superieure producten, maar ook door het aanbieden van diensten die effectief voldoen aan de behoeften van de klant. In de jaren negentig introduceerde TERAOKA/DIGI een systeem dat afval meet en beheert (tegenwoordig Weisys genoemd) dat klanten helpt om te reageren op milieuvraagstukken. Tegenwoordig werkt TERAOKA/DIGI ook aan het creëren van systemen en bedrijven, waarbij een veelzijdige aanpak wordt gehanteerd om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de maatschappij omtrent duurzaamheid.

Product/dienstenontwikkeling, systeemontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. Voor TERAOKA/DIGI, een bedrijf dat het ontwikkelen van nieuwe standaarden in het DNA heeft, is onze pioniersgeest inherent aan onze zakelijke en maatschappelijke activiteiten voor het creëren van een duurzame wereld samen met onze stakeholders.

Voor klanten, consumenten, werknemers en de samenleving als geheel. We werken voor al onze stakeholders aan een duurzame wereld door onze sterke zakelijke aanwezigheid in de vier domeinen van (1) Retail, (2) Voedingsindustrie, (3) Logistiek en (4) Hospitality, samen met ons Service & Cloud- en Betalingsaanbod dat deze vier domeinen overspant, en door onze milieuactiviteiten, die verbonden zijn met al onze zakelijke activiteiten.

Voor het creëren van een duurzame wereld

Voor het creëren van een duurzame wereld

Het creëren van een duurzame wereld betekent dat er op drie manieren actie moet worden ondernomen. TERAOKA/DIGI draagt via elk van deze acties bij tot de verwezenlijking van de SDG's (Sustainable Development Goals).

Product/Dienstenontwikkeling

We ontwikkelen producten en diensten die milieuvriendelijk zijn en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Product/Service Creation

Systeemontwikkeling

We creëren systemen die een duurzame productie en consumptie garanderen door zorgvuldig rekening te houden met het milieu en door innovatie te bevorderen.

System Creation

Bedrijfsontwikkeling

We werken voortdurend aan een verantwoordelijk en betrouwbaar bedrijf dat inspeelt op de behoeftes van de klanten, de werknemers en de maatschappij.

Company Creation