Şartlar ve Koşullar

Bu web sitesini kullanmadan önce, lütfen aşağıdaki kullanım şartlarını ("Şartlar") okuyun ve yalnızca bu şartlara uymayı kabul ediyorsanız web sitesini kullanın. Şartları kabul edip etmediğinizden bağımsız olarak, bu web sitesini kullanarak şartları ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

 1. Web sitesi operasyonu

  Bu web sitesi TERAOKA SEIKO CO., LTD. Tarafından işletilmektedir. ("biz", "bizim" veya "TERAOKA SEIKO" şartlarının gerektirdiği şekilde).

 2. Terimlerin uygulama kapsamı

  Bu Koşullar, bu web sitesi aracılığıyla sağlanan İnternet hizmetlerinin ("Hizmetler") kullanılması için geçerlidir.

 3. Şartlardaki Değişiklikler

  Herhangi bir zamanda Şartların herhangi birini değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Bu nedenle, lütfen en son sürümü kabul ettiğinizden emin olmak için web sitesini her kullanışınızda terimleri gözden geçirin. Bu Koşullarda yapılan değişiklikler, bu web sitesine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer. TERAOKA SEIKO, Şartlarda yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak, web sitesinin kullanıcıları tarafından yapılan zararlardan sorumlu tutulamaz.

 4. Bu web sitesinin kullanımı
  1. Bu web sitesini kullanarak, kullanımından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.
  2. Web sitemiz üzerinden sunduğumuz Servisleri haber vermeksizin geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. TERAOKA SEIKO, Hizmetlerin geri çekilmesi veya askıya alınması sonucunda web sitesi kullanıcıları tarafından, oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
  3. Ayrıca, TERAOKA SEIKO, bu web sitesinin kullanılması sonucunda donanım veya yazılımın zarar görmesinden, veri kaybından veya kullanıcılar veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.
 5. Bilgi ile ilgili sorumluluk reddi

  TERAOKA SEIKO, bu web sitesinde verilen bilgilerin güvenilir olmasını ve kullanıcılar tarafından güvenilir olarak kabul edilmesini sağlamaya özen göstermiştir. Ancak, bu web sitesi aracılığıyla sağlanan metinlerin veya diğer bilgilerin doğruluğu, belirli bir amaca uygunluğu, bilgilerin güncel olup olmadığı veya web sitesinin güvenliği ile ilgili hiçbir garanti vermez. Kendisi (örneğin, Hizmetlerin kesintiye uğraması, hataların oluşması veya bilgisayar virüsleri veya diğer kötü amaçlı yazılımların bulaşma riskleri gibi) ve bu web sitesinin içeriğindeki herhangi bir hata için sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, bu web sitesi aracılığıyla sağlanan bilgilerin kullanımından veya bu bilgilerin kullanılmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkacak zararlardan sorumlu değildir.

 6. Ticari Markalar

  Bu web sitesinde kullanılan ve TERAOKA SEIKO ya da bağlı şirketlerine ait tüm ticari markaların, ticari isimlerin ve amblemlerin hakları, ticari markaları, haksız rekabeti ve ticareti yöneten çeşitli ülkelerin yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır ve TERAOKA SEIKO veya bağlı şirketlerinin açık izni olmadan kullanılamaz. Bu web sitesinde adı geçen diğer tüm şirket ve ürün adları aynı zamanda ilgili sahiplerinin ticari adları, ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markaların hiçbiri, ticari adlar veya semboller, sahiplerinin izni olmadan kullanılamaz.

 7. Telif Hakkı
  1. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesindeki tüm içeriğin telif hakkı TERAOKA SEIKO'ya aittir. Bu telif hakkı, Japonya'nın telif hakkı yasası ve diğer ülkelerle olan yasalar veya anlaşmalar tarafından korunmaktadır ve bu yasalar veya anlaşmaların öngördüğü durumlar dışında (çoğaltma, değiştirilme, yükleme, gönderme, iletim, dağıtım, lisanslama, satış veya yayını da dahil olmak üzere) TERAOKA SEIKO'nun izni olmadan kullanılamaz.
  2. Bu site üzerinden dağıtılan yazılım, TERAOKA SEIKO veya diğer kuruluşların mülkü olan telif hakkı alınmış bir eserdir. Bu yazılım yalnızca TERAOKA SEIKO veya diğer telif hakkı sahipleri tarafından Japonya telif hakkı yasası veya diğer ülkelerin yasaları veya anlaşmaları uyarınca belirtilen kullanım koşullarına uygun olarak kullanılabilir.
 8. Yasaklar

  Bu sitenin kullanıcılarının aşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini üstlenmesi yasaktır.

  1. Kamu düzenine ve ahlâkına aykırı olan ya da olabilecek faaliyetler.
  2. Cezai işlemlere yol açabilecek veya yönlendirebilecek faaliyetler
  3. TERAOKA SEIKO, bağlı şirketleri veya üçüncü şahısların mülkiyet haklarının ihlal edilmesine yol açabilecek faaliyetler
  4. TERAOKA SEIKO, bağlı şirketleri veya üçüncü şahısların isimlerini veya itibarlarını olumsuz yönde etkileyebilecek faaliyetler
  5. TERAOKA SEIKO, bağlı şirketleri veya üçüncü şahıslar için zarar veya dezavantaj oluşturabilecek veya zarar verebilecek faaliyetler
  6. Başkalarının e-posta adreslerinin tescili gibi yanlış bilgilerin sunulmasını içeren faaliyetler.
  7. Ticari veya ticari karlarla ilgili faaliyetler
  8. Herhangi bir bilgisayar virüsünün veya diğer zararlı veya potansiyel olarak zararlı yazılımların kullanımını veya sağlanmasını içeren faaliyetler.
  9. Kanunen yasaklanmış veya yasaklanmış her türlü faaliyet
  10. Bu Şartları ihlal eden veya TERAOKA SEIKO'ya, bağlı şirketlerine veya üçüncü taraflara zarar veren veya bunlara zarar verebilecek faaliyetler
  11. TERAOKA SEIKO tarafından uygunsuz olduğu tespit edilen herhangi diğer faaliyetler
 9. Bağlantılar
  1. Bu web sitesine aşağıdakilerden hiçbirinden link verilmesine izin verilmez:
   1. Asayiş ve toplumun ahlaki haklarına zarar verebilecek bilgi sağlayan herhangi bir web sitesi
   2. TERAOKA SEIKO'ya veya bağlı şirketlerine veya onların yöneticilerine veya çalışanlarına iftira eden veya herhangi bir şirketin veya bireyin faaliyetlerini tanıtan veya iftira eden herhangi bir web sitesi
   3. Ürün ve / veya hizmetlerine veya TERAOKA SEIKO ya da bağlı şirketlerine iftira atan ya da yanlış tanıtan herhangi bir site
   4. Web sitesine bir çerçeve kümesi içinden veya içeriğin bu web sitesinin bir parçası olduğu gerçeğini gizleyen diğer bağlantılar
  2. Kullanıcılar, söz konusu silme işlemi TERAOKA SEIKO tarafından talep edilsin edilmesin, yukarıdaki hükümleri ihlal eden bağlantıları sileceklerini kabul ederler.
  3. TERAOKA SEIKO iştiraklerinin web siteleri hariç olmak üzere, bu siteye bağlanan üçüncü taraf web sitelerinin yönetim sorumluluğu, bu web sitelerini işleten üçüncü taraflara aittir. Bu tür bağlantıların varlığı, TERAOKA SEIKO ile bu web sitelerini işleten şirketler veya kuruluşlar arasında herhangi bir ilişki göstermez ve bu sitelerin içeriğinin TERAOKA SEIKO ile ilişkisi hakkında herhangi bir kanıt sunmaz. Ayrıca, TERAOKA SEIKO, üçüncü taraf bağlantılı web sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerin kullanımından doğacak sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  4. TERAOKA SEIKO bağlı şirketlerinin, bu web sitesi üzerinden bağlantısı olan web sitelerini kullanırken, lütfen bu internet sitelerinin kullanım şartlarını takip ediniz.
 10. Uygunsuz kullanım

  Bu web sitesinin kullanım şartlarını ihlal ettiği kabul edilen her türlü kullanım uygunsuz kabul edilir ve bu web sitesinin söz konusu kullanıcı tarafından kullanımı sona erer.

 11. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler

  Bu web sitesinin açıkça kullanıcılara özel bilgilerin veya teknoloji, satış veya ürünler ile ilgili diğer bilgilerin sunulmasını talep ettiği durumlar hariç, TERAOKA SEIKO, kullanıcılardan bilgi gönderimini kabul etmemektedir. Ayrıca, ayrı bir gizlilik sözleşmesinin imzalandığı durumlar haricinde, TERAOKA SEIKO, kullanıcılar tarafından sunulan hiçbir bilginin gizliliğini hiçbir şekilde korumaktan sorumlu olmayacaktır.

 12. İhracat kısıtlamaları

  Kullanıcılar, bu web sitesi aracılığıyla elde edilen teknoloji veya yazılımın ihracı ile ilgili olarak kendi ülkelerinde var olan yasal ve / veya yasal kısıtlamalara uyulmasından sorumludur (örneğin, yabancı bir ülkeye ihracat veya ikamet etmeyen bir kişiye tedarik).

 13. İşlemin sona ermesi

  TERAOKA SEIKO, bu web sitesinin çalışmasını, kullanıcılara önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda sonlandırma hakkını saklı tutar. TERAOKA SEIKO, sitenin kapatılması veya sonlandırılması sonucunda web sitesinin kullanıcıları adına herhangi bir kayıptan sorumlu tutulamaz.

 14. Uygulanabilir yasa ve yargı mahkemesi

  Bu web sitesi ve bu Koşullar, Japonya yasalarına tabidir. Bu Şartlar veya bu web sitesinin kullanımıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda, bu anlaşmazlığın çözümü, Tokyo Bölge Mahkemesinin münhasır yargı yetkisi altında yargılanacaktır.