Cash Management Systeem

SOL00002-img WS02

Herzie uw cash managementprocess en optimaliseer het verkoopbeheer

Digi's Cash managementsysteem herziet het afrekenproces en ontneemt kassiersters van de vaak onaangename taak om met cash geld te werken. Wisselgeldproblemen in uw winkel worden terzelfdertijd op efficiënte wijze aangepakt.

Klantbehoeften

  1. Controle over kassatransacties
  2. Kassiersters moeten niet meer met cash geld werken
  3. Rationaliseer de dagelijkse cashflow
  4. Verminder POS downtime omwille van wisselgeldtekort

Optimaliseer het kassaldo

Een kassa bijvullen wordt normaal gezien per kassa gedaan. Ons cash managementsysteem veranderde het concept "kassa bijvullen" en stelt voor om de totale kassastatus in de winkel te monitoren aangezien de kassastatus per kassa verschilt. Wanneer een kassa een tekort heeft, zal het bijvullen vanuit een centraal toestel met voldoende wisselgeld gebeuren. Dit resulteert in een drastische vermindering aan wisselgeld in de winkel.

SOL00002-img WS03

Verminder kosten door cashhandelingen

Aangezien het wisselgeld tussen de zelfbetalingsstations wordt bijgevuld, wordt het sleuren met geld verminderd. Wanneer het wisselgeld niet tussen de zelfbetalingsstations kan bijgevuld worden, kan er een instructie worden uitgestuurd om wisselgeld vanuit het kantoor op te vragen.

SOL00002-img WS03

Verbeter betrouwbaarheid

Door het verplicht scannen van werknemer ID streepjescodes, kan iedere transactie van een werknemer worden gecontroleerd. Daarnaast, door de toegankelijkheid te beperken, kan onbevoegd personeel van de geldtransacties worden weggehouden. Het cash management proces verloopt hierdoor op een veiligere manier.

SOL00002-img WS03

Automatisch dagelijks afsluitproces

Afsluitprocedures, die voordien bij elke kassa afzonderlijk moesten worden uitgevoerd, kunnen nu met één enkele instructie via de betalingstation manager voor alle kassa's worden uitgevoerd. Aangezien alle cashhandelingen op deze manier in korte tijd worden uitgevoerd, wordt de duur van het totale proces verminderd en wordt ook de kans op menselijke fouten geminimaliseerd. 

SOL00002-img WS03

Voor meer details :

32 (0)3 325 81 01 Belgium
31 (0)20-236 1300 Netherlands